LtIEn Skirsnemunės kaimo bendruomenė mail Svetainės medis
www.skirsnemune.lt
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba
  
Evangelikų bažnyčia
 

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia
Skirsnemunės - Žvyrių parapija


Ankstyviausi liudijimai apie liuteronus Skirsnemunės-Žvyrių apylinkėse siekia XVI amžių. Prof. Arnoldas Piročkinas knygoje "Jurbarkas"4 cituoja Romos katalikų kunigą Rapolą Krasauską, atpasakojusį vizitatoriaus T. Pekulo 1579 m. "Surašytas pastabas apie Skirsnemunės ir kitų katalikų parapijų būklę". Be žinių apie kitas parapijas, "Pastabose" teigiama, jog "Skirsnemunės valdytojas Vaclovas Šemeta esąs eretikas, katalikų kunigo čia nesą". Todėl "dabar žmonės vaikus krikštyti vežą į Jurbarką pas eretikų kunigą". Žodis "eretikas" čia suprantamas kaip evangelikas liuteronas.
Toks liudijimas, o taip pat užuomina apie Jurbarke esantį kunigą leidžia spėti, kad evangelikų liuteronų tikėjimas buvo ganėtinai išplitęs ir tikinčiųjų buvo išties nemažai. A. Piročkinas daro prielaidą, jog Jurbarke turėjusi būti maldykla religinėms apeigoms atlikti. Liuteronybė šiame krašte tikrai turėjo būti gan stipriai paplitusi bei įsigalėjusi, nes tikintieji sugebėjo išlaikyti kunigą ir maldos namus (tiesa, nuomonė, jog kunigas ir maldos namai buvo išlaikomi tikinčiųjų aukomis, yra tik hipotezė, nes gali būti, jog parama buvo gaunama ir iš kitų šaltinių).

img   Plačiau
img
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba

www.skirsnemune.lt

Svetainių kūrimas optimizavimas        Svetainiu tinklapiu kurimas www.proweb.lt optimizavimas