LtIEn Skirsnemunės kaimo bendruomenė mail Svetainės medis
www.skirsnemune.lt
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba
  
Kiti
Julija Galbuogienė 2013.02.11

Gimiau 1941m. birželio 15 dieną Marijampolės rajone Antanavo kaime. Čia baigiau septynmetę mokyklą. 1960m. baigiau Pilviškių vidurinę.

Dirbau Antanavo spirito gamykloje technologe. Baigusi Kauno Maisto pramonės  technikumo neakivaizdinį skyrių, įsigijau fermentacijos techniko - technologo specialybę. Nuo 1966m. dirbau Anykščių vyno gamykloje meistre. Susirgus tėvams grįžau arčiauy namų, į Marijampolę. Dirbau Metalo dirbinių gamykloje buhaltere. Teko dar mokytis. Kauno Ekonomikos technikume neakivaizdiniu būdu įgijau pramonės buhalterės specialybę. 1972m. ištekėjau ir išėjau gyventi pas vyrą į nuostabaus grožio Skirsnemunės miestelį Jurbarko rajone. Čia dirbau Kauno tekstilės - galanterijos fabriko Skirsnemunės filialo buhaltere.

Į penciją išėjau 1997m. Nors esu neįgali, tai man netrukdo užsiimti visuomenine veikla. Atstovauju Skirsnemunės neįgaliesiems Jurbarko neįgaliųjų draugijos taryboje, lankau draugijos rankdarbių būrelį, neįgalių literatų klubą "Versmė". Kuriu ir prozą ir poeziją. Esu priimta į rajono literatų klubą "Švieselė". Turiu daug planį ateičiai, norisi dar daug ką išlieti savo kūriniuose.

 

Vladas Požėla Gimė 1913 m. balandžio 1 d. Lauksodyje (Pakruojo raj.). Mirė 1997 m. balandžio 10 d. Kužiuose (Šiaulių raj.). Kunigas, tremtinys. Baigė Kauno kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1937 m. Dirbo vikaru Vilkijos ir Šiaulių šv. Jurgio parapijose. 1938-1944 m. buvo Šiaulių amatų ir prekybos mokyklų bei berniukų gimnazijos kapelionas. 1942-1944 m. dar ir Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo bei Šiaulių ligoninės chirurginio skyriaus kapelionas. Vokiečių okupacijos metais prisidėjo prie žydų gelbėjimo. 1946 m. buvo ištremtas 10-čiai metų. 1956 m. grįžęs iš tremties klebonavo Aukštelkėje, Skirsnemunėje, Pakapėje. Nuo 1989 m. iki mirties buvo Kužių bažnyčios klebonas. Už žydų gelbėjimą suteiktas Pasaulio teisuolio vardas (1980).

 

Mikalojus Gadliauskas (Godliauskas) (1818-1890), rašytojas, vertėjas. Bendradarbiavo Tilžėje leidžiamoje „Šviesoje" ir JAV laikraštyje „Vienybė lietuvninkų". Gydė sergančius vaistažolėmis, paliko rankraštinę knygą „Žinios iš locno dasiekimo apie ne kurias ligas žmonių, ypač nervais", parašytą 1880 m. ir dabar saugomą Vilniaus universiteto rankraštyne.

Vida Bracaitė-Kulikauskienė, gim. 1933 m., gyvena ir dirba Vilniuje. Istorikė, ilgametė Mokslų akademijos mokslininkė, tautinių kostiumų tyrinėtoja ir puoselėtoja.

Izidorius Tamošaitis ( 1889-1943 ), kunigas, filosofijos daktaras, tautininkas, Kauno kunigų seminarijos ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. 1937-1938 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, redagavo laikraštį „Lietuvis", žurnalą „Vairas", pats rašė straipsnius filosofijos ir teologijos klausimais. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą, kur mirė.

Telesforas Urbaitis ( 1932-2002), istorikas, ilgametis Mokslininkų rūmų direktorius. Palaidotas Vilniuje.

Alvydas Nikžentaitis, gim. 1961 m. Panemunės kaime, Jurbarko r. - istorikas, Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius.

 

Antanas Gailius, poetas, vertėjas.
Gimė 1951-04-11 Švendriškiuose, Jurbarko raj.

img   Plačiau
 

Jonas Gudauskis
Išsilavinimas
Mokėsi Kvėdarnos pradinėje mokykloje, baigė Telšių keturklasę miesto mokyklą. Paterburge gavo pradinės mokyklos mokytojo vardą. Mokytojavo Švendriškių ir Skaudvilės pradinėse mokyklose. Baigė Lietuvos universiteto teisės fakultetą.

img   Plačiau
img
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba

www.skirsnemune.lt

Svetainių kūrimas optimizavimas        Svetainiu tinklapiu kurimas www.proweb.lt optimizavimas