LtIEn Skirsnemunės kaimo bendruomenė mail Svetainės medis
www.skirsnemune.lt
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba
  
Antanas PETRAITIS
 

Antanas Petraitis (1861-1933) kunigas-astronomas, palaidotas Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios požemyje, jo atminimas įamžintas Skirsnemunės bažnyčios galinio lango nišoje. Gimė šiame krašte, rūpindamasis jaunimo švietimu pakvietė vienuolius seleziečius iš Italijos, dovanojo dvarą seleziečių centrui įkurti.

 

Geri darbai nemirtingi

2005 m. gegužės 22 d. buvo nepaprasta šventė Skirsnemunės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo tuometinis Skirsnemunės klebonas kun. I.Butkus ir saleziečių vienuolis kun. S.Šileika iš Kauno. Buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta kun. Antanui Petraičiui atminti. Lentoje įrašyti žodžiai: „Šioje bažnyčioje po altoriumi palaidotas kun. A.Petraitis (1861-1933), gimęs šiame krašte. Rūpindamasis jaunimo švietimu, pakvietė vienuolius iš Italijos į Lietuvą ir padovanojo dvarą Vytėnuose Saleziečių centrui įkurti“. Kun. A.Petraitis, suderinęs su Kauno arkivyskupu J.Skvirecku ir gavęs jo pritarimą bei palaiminimą, vykdė savo sumanymą – pakvietė šv. J.Bosko sukurtą vienuoliją našlaičių globai, vaikų ir jaunimo mokymui Lietuvoje, vedant jaunimą švietimo ir mokslo keliu. Toks buvo A.Petraičio palikimo ir jo gyvenimo tikslas.

img   Plačiau
img
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba

www.skirsnemune.lt

Svetainių kūrimas optimizavimas        Svetainiu tinklapiu kurimas www.proweb.lt optimizavimas